Անվտանգություն` մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz անվտանգության միասնական գաղափարն առանձնացնում է անվտանգության ապահովման չորս փուլ`

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. Վտանգի դեպքում

Brake Assist համակարգ (լրացուցիչ)

PRE-SAFE® արգելակ (լրացուցիչ)

PRE-SAFE® PLUS (լրացուցիչ)

Փուլ 3. Վթարի դեպքում

Փուլ 4: Վթարից հետո

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փրկարարական աշխատանքներն արագ ու հեշտ իրականացնելու համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով ձեռնարկվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը,
  • Դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում է վթարային ազդանշանային լուսավորությունը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում է սրահի լուսավորությունը,
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

E ունիվերսալ

Հիմնական փաստեր