Անվտանգություն՝ սկզբունքային գաղափար

Mercedes-Benz անվտանգության ընդհանուր գաղափարը տարբերակում անվտանգության չորս հիմնական փուլ

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. Վտանգի դեպքում . նախավթարային անվտանգություն

Փուլ 3: վթարի դեպքում

Փուլ 4. Հետվթարային անվտանգություն

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փակարարական աշխատանքների արագ և հեշտ իրականացման համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Առավելագույն պաշտպանություն. Անջատվում է շարժիչը, դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում են վթարային ազդանշանային լուսավորությունը և սրահի լուսավորությունը, որը նաև արագացնում է վթարված ավտոմեքենայի հայտնաբերման աշխատանքները,
  • Ավտոմեքենան արագ լքելու հնարավորություն. ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը,
  • Ճակատային բախման ծանր հետևանքներից հետո փրկարարական աշխատանքների պարզեցում. դռան և կողային մակերևույթի միջև նախատեսված են հատուկ փակարարական միացումներ

[2] COMAND Online տեսաձայնային համակարգի բաղկացուցիչ մաս

[3] CLS 63 AMG մոդելի համար ստանդարտ համալրում.

CLS կուպե

Հիմնական փաստեր