Փոխանցումատուփ` մշտապես ճիշտ փոխանցում

Ավտոմատ , թե՝ մեխանիկական

[1] Բազային համալրման բաղկացուցիչ մասն է բոլոր մոդելների, բացառությամբ CLS 63 AMG համար:

[2] CLS 63 AMG բազային համալրման բաղկացուցիչ մասն է:

CLS կուպե

Հիմնական փաստեր