Տեսաձայնային համակարգեր՝ ուղևորությունը կանցնի աննկատ

Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հաճելի ուղևորության և ճշգրիտ կողմնորոշման համար

[1] Չի մատակարարվում EASY-PACK և լրացուցիչ տաքացման համակարգերի հետ:

[2] Մատակարարվում է միայն հեռախոսը հարմարավետ գործածելու համակարգի հետ մեկտեղ:

CLS կուպե

Հիմնական փաստեր