Փոխանցումատուփ՝ հզորության կատարյալ փոխանցում

Ճշգրիտ փոխարկումը հիմնական նպատակն է

CLA-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր