Կախոցքի համակարգ` ընթացքային հարմարավետություն

Սահուն ընթացք

Direct-Steer պարամետրիկ ղեկային մեխանիզմ

[1] Չի մատակարարվում AMG ոճային գծի ընտրության դեպքում

[2] Բազային համալրման տարր է Urban կամ AMG ոճային գծերի համար

CLA-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր