Տեսաձայնային համակարգեր՝ միշտ հաճելի ուղևորություն

Հաճելի ուղևորություն և միշտ ստույգ ինֆորմացիա

Bluetooth® հնարավորություն (լրացուցիչ)

CLA-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր