Անվտանգություն`մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz միասնական անվտանգության գաղափարը

Փուլ 1. անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. վտանգի դեպքում

Փուլ 3. վթարի դեպքում


Փուլ 4. վթարից հետո

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փրկարարական աշխատանքների արագ և հեշտ իրականացման համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը, դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում են վթարային ազդանշանային լուսավորությունը և սրահի լուսավորությունը,
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

[1] Driving Assistance Plus փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է:

[2] Մատակարարվում է օպցիոնալ բազմաֆունկցիոնալ 12 ստեղններով համալրված ղեկանիվի հետ:

[3] Օպցիոնալ COMAND Online տեսաձայնային համակարգի բաղկացուցիչ մասն է:

[4] Օպցիոնալ Lane Tracking փաթեթի բաղկացուցիչ մասն է:

C ունիվերսալ

Հիմնական փաստեր