Լիաքարշակ՝ միշտ անցողունակ

4MATIC լիաքարշակ համակարգը ցուցադրում է իր ուժը որտեղ անհրաժեշտ է

4MATIC լիաքարշ համակարգը թույլ է տալիս իրականացնել գերազանց թափառք նույնիսկ ճանապարհային վատ ծածկի և եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում: 4MATIC համակարգը ապահովում է մոմենտի ճշգրիտ բաշխում՝ նպաստելով ավտոմոբիլի կայունությանը և երթևեկության ցուցանիշի բարձրացմանը:

  • Գերազանց ընթացքային հատկություններ. շնորհիվ ESP® էլեկտրոնային կայունացման համակարգի, ASR տեղապտույտի կանխման համակարգի և 4ETS համակարգի այս ավտոմեքենան ցուցադրում է գերազանց անցողունակություն
  • Ուժի նպատակային բաշխում. երթևվեկության ընթացքում համակարգը, ելնելով ճանապարհայինպայմաններից և կցման գործակցի արժեքին, իրականացնում մոմենտի նպատակային բաշխում

[1] Վառելիքի սպառման և CO2 գազի արտանետման ցուցանիշները ձեռք են բերվել սահմանված չափման գործընթացի կիրառմամբ (ներկայումս գործող VO [EU] 715/2007 որոշում): Տվյալները չեն վերաբերվում կոնկրետ ավտոմեքենային և չեն հանդիսանում հրապարակային օֆերտա: Դրանք բերված են միայն ավտոմեքենաների մոդելները համեմատելու նպատակով:

C ունիվերսալ

Հիմնական փաստեր