Արտաքին չափեր

Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով և ճշգրիտ են ստանդարտ ավտոմեքենաների համար՝ առանց բեռնվածության:

B-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր