Տրանսմիսիա`ուժի գերազանց փոխանցում

Կատարելագործված դինամիկ հատկանիշներ

B-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր