Կախոցքի համակարգ` արագ արձագանք ցանկացած իրավիճակին

B-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր