Սպորտային մոդել` պահեք Ձեր ձեռքը ճանապարհի զարկերակին

Ստեղծված է AMG կողմից

[1] Վառելիքի ծախսի և CO2 գազի արտանետման ցուցանիշները ձեռք են բերվել փորձարկման սահմանված գործընթացի կիրառմամբ (ներկայումս գործող VO [EU] 715/2007 որոշում): Տվյալները չեն վերաբերվում կոնկրետ ավտոմեքենային և չեն հանդիսանում հրապարակային օֆերտա: Դրանք բերված են միայն ավտոմեքենաների մոդելները համեմատելու նպատակով:

A-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր