Անվտանգություն՝ մենք հոգում ենք Ձեր մասին

Mercedes-Benz միասնական անվտանգության գաղափարն առանձնացնում է տրանսպորտային անվտանգության չորս փուլ`

Փուլ 1. Անվտանգ երթևեկություն

Փուլ 2. Վտանգի դեպքում

Փուլ 3. Վթարի դեպքում

Փուլ 4. Վթարից հետո

Վթարից հետո ուղևորների վնասվածքները թեթևացնելու, ինչպես նաև փրկարարական աշխատանքներն արագ և հեշտ իրականացնելու համար ավտոմեքենայում ավտոմատ կերպով ձեռնարկվում են որոշակի միջոցառումներ`

  • Անջատվում է շարժիչը, դադարում է վառելիքի մատակարարումը,
  • Ավտոմատ կերպով միանում են վթարային ազդանշանային լուսավորությունը և սրահի լուսավորությունը,
  • Ավտոմատ կերպով անջատվում է դռների բլոկավորումը:

A-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր