Տրանսմիսիա` փոխանցումների սահուն փոխարկում

Վստահելի ուժային փոխանցում

A-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր