Intelligent Drive` անվտանգ երթևեկության ճանապարհին

Intelligent Drive գաղափարի հիմքը դրվեց դեռևս տասը տարի առաջ` PRE-SAFE® համակարգի ստեղծմամբ: Այժմ մենք ունենք հարմարավետությունն ու անվտանգությունը երաշխավորող մի շարք համակարգեր, որոնց կարող եք ծանոթանալ այս բաժնում:

A-դաս

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր