Անվտանգության միասնական գաղափար

Mercedes-Benz S-դասի զրահապատ ավտոմեքենան կառուցելը պահանջում է ոչ միայն առաջընթաց տեխնոլոգիաներ և նորարարական գաղափարներ: Այս կարգի ավտոմեքենան այն գաղափարի արդյունքն է, որով մենք հետևողականորեն առաջնորդվում ենք մեր աշխատանքում, այն է` բազմակողմանի պաշտպանություն ապահովող տեխնոլոգիաներ մայր գործարանից: Ութ տասնամյակների ընթացքում մենք կատարելագործում ենք Mercedes-Benz մոդելների կոմպլեկտավորումը` ուղևորների անվտանգությունը բարձր մակարդակի վրա պահելու նպատակով: