S-դասի զրահապատ-էլեգանտ և ապահով

Անվտանգությունը երբեք չի եղել այս աստիճան չգերազանցված: Ավտոմեքենայի դռնից բացվում է այլ աշխարհ, որը ութ տասնամյակների անընդհատ կատարելագործման արդյունք է: S-դասի զրահապատը միավորում է Mercedes-Benz S-դասի հարմարավետությունը ու էսթետիկան և Mercedes-Benz զրահապատի անվտանգությունն ապահովող իննովացիոն տեխնոլոգիաները:  

Կայքի հեռարձակումից հետո, ներկայացված ավտոմեքենաները կարող էին ենթարկվել աննշան փոփոխությունների մայր գործարանի կողմից: