Ստանդարտ շրջանակով տարբերակ

Հիմք թափքի համար

Տարբերակներ

Ստանդարտ շրջանակով տարբերակը առաջարկվում է ըստ բեռնատարողության և թափքի երկարության երեք տարբերակներով:

3.5 տոննա բեռնատարողության համար՝ 3250 մմ, 3665 մմ և 4325 մմ , 4.6 և 5.0 տոննա  բեռնատարողության համար ՝ 3665 մմ և 4325 մմ:

    Sprinter շասսի

    Մոդելի ներկայացում

    Հիմնական փաստեր