Արտաքին չափեր

Ստանդարտ շրջանակով շասսի

Անվային բազա(մմ)   3250 3665 4325
Ընդհանուր քաշը 3.5 տ 1705-1745 1675-1750/1980[3] 1720-1795/2025[3]
4.6 տ 1940-2005 1980-2045
5.0 տ 1940-2005/2280[3] 1980-2045/2320[3]
Բեռնատարողություն (կգ) 3.5 տ 1755-1795 1520[3]/1750-1825 1475[3]/1710-1780
4.6 տ 2595-2660 2555-2620
5.0 տ 2720[3]/2995-3060 2680[3]/2955-3020
Շրջադարձի տրամագիծ/հետադարձի տրամագիծ (մ)   11.3/12.3 12.6/13.6 14.6/15.6

Sprinter շասսի

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր