Անվտանգություն

Անվտանգության բարձրացմանն ուղղված այլ միջոցառումներ

  • Արգելակման հիդրավլիկ համակարգ
  • Դրսի հայելիները` ներկառուցված տվիչներով[2]
  • Լամպերի վառված լինելը ազդարարող տվիչ (կարող է ապաակտիվացվել)
  • Անձրևի/ լուսավորության ինտենսիվության տվիչ[2] մատակարարվում է որպես կրացուցիչ հավելում

[1] Adaptive ESP® մատակարարվում է թափքերի ոչ բոլոր տարբերակների հետ:

[2] Մատակարարվում է թափքերի ոչ բոլոր տարբերակների հետ:

Ծանոթություն. փքված անվտանգության բարձիկները պատկերները բերված են զուտ պատկերացում կազմելու համար:

Sprinter շասսի

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր