Հետին քարշակում՝ կուսային կայունության կատարյալ ապահովում

Sprinter շասսի

Մոդելի ներկայացում

Հիմնական փաստեր