Միջին ուղևորատարողությամբ

Բազմաֆունկցիոնալ ուղևորատար

Բազմաֆունկցիոնալ բեռնատար